Правда про війну: для громадян Росії створили сайт зі статистикою воєнних злочинів та втрат армії РФ в Україні

Задля інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України було розроблено та запущено сайт https://russkiykorabl.info – повідомляє комунікаційна агенція Postmen.

Задля інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України було розроблено та запущено сайт https://russkiykorabl.info – повідомляє комунікаційна агенція Postmen.

На веб-ресурсі пояснюється, що відбувається на території України від самого початку, а також надаються контакти для отримання інформації про долю зниклих безвісти російських військових.

На сайті опубліковано статистику втрат російської армії, а також воєнних злочинів стосовно мирного населення України – кількість загиблих та поранених, докази обстрілів житлових будинків. Також на сайті розміщені матеріали зі світових акцій у підтримку України.

Крім того, на платформі росіяни зможуть знайти телефони гарячої лінії для пошуку російських солдат та офіцерів, яких було відправлено на так звані “навчання” на територію України.

За словами розробників, сайт забезпечений стабільною доступністю у разі спроб його блокування з боку країни-агресора. Перша версія сайту написана на створеній російськими розробниками платформі Tilda і може бути недоступною на телефонах українських мобільних операторів. Сайт повністю доступний у мобільній і стаціонарній версії для всіх користувачів на території Російської Федерації.

“Кидайте лінк на https://russkiykorabl.info в коменти. Розповсюджуйте в соцмережах. Шліть знайомим. Відправляйте в ЗМІ”, – закликають в агенції підтримати поширення інформації на території Росії.

The truth about the war: a website with statistics of war crimes and losses of the Russian army in Ukraine was created for Russian citizens

To inform Russian citizens about military events and the number of deaths on the territory of Ukraine, the website https://russkiykorabl.info was developed and launched – Postmen communication agency informs.

On the website, it is explained what has been happening on the territory of Ukraine from the very beginning, and also provides contacts for information regarding the fate of the missing Russian military forces.

The statistics on the losses of the Russian army, as well as war crimes against the civilian population of Ukraine – the number of dead and wounded, evidence of shelling of residential buildings are published on the website. The site also contains materials on global actions in support of Ukraine.

Furthermore, on the platform, Russian citizens will be able to find hotline numbers that will help to search for Russian soldiers and officers who were sent to the so-called «drills» on the territory of Ukraine.

According to the developers, the website is equipped with stable availability in case of attempts to block it by the aggressor country. The first version of the website was written on the Tilda platform created by Russian developers and may not be available on the phones of Ukrainian mobile operators. The site is fully operational on the mobiles and desktop versions of all users on the territory of the Russian Federation.

“Send a link to https://russkiykorabl.info in  comments. Share on social media. Send to your friends. Send it to the media,” – urges the agency, to support the dissemination of information in Russia.

Loading...

blog comments powered by Disqus